Nowoczesne podejście do tematu rodzicielstwa jest przełomem w temacie wychowania. Skrótowo o metodzie dr Shefali Tsabary.

Dziecko ma potencjał wzbudzania w rodzicach odległych poszukiwań na poziomie duszy i ich osobistej transformacji. To dziecko wpływa na rozwój rodzica a nie jest tylko jego psychologiczną i duchową spuścizną.

Rodzice uczą się siebie wraz z dziećmi. Moc, kontrola i dominacja ustępują miejsca życzliwości i wzajemnemu partnerstwu w ich relacji.

Nieświadomym postępowaniem rodziców jest przekazywanie dzieciom bólu psychologicznego oraz traum emocjonalnych ze swojej przeszłości, dlatego materiałem nad którym należy pracować nie jest dziecko, jak prezentują liczne techniki kontrolowania dzieci i prowizoryczne rozwiązania zaburzeń, ale rodzice.

Dziecko jest lustrem zapomnianych zachowań rodzica. Rodzic powinien najpierw zbudować relację ze swoim wnętrzem, aby zawiązać prawdziwą więź z dzieckiem. Rodzic, osiągający obecność tu i teraz dzięki dziecku, traci filary rodzicielskiego ego.

Źródłem problemów wychowawczych jest nieświadomość. Świadome rodzicielstwo to praca nad sobą, stawanie naprzeciw emocjonalnym ranom. Wychowywanie staje się terapią, w której dzieci są duchowymi partnerami, przewodnikami do naszej wewnętrznej transformacji. Otwarcie się na nieznane umożliwia przemianę, dobrą zmianę, pozwalającą na wychowanie ludzi przyszłości.

Dzieci zasługują na żyjących świadomie rodziców.

Czy Ty widzisz w sobie rodzica teraźniejszości? Jak dociera do Ciebie odwrócone pojmowanie wychowania? Nowoczesne podejście czy odpowiednio nazwana interpretacja rzeczywistości?