Coaching życiowy zyskuje na popularności. Kaja Kozłowska, założycielka ‘Centrum Life Coaching Polska’, przyznaje, że jako świeżo upieczona mama, pozostawiona sama ze świetną ofertą pracy zawodowej, nie wiedziała, jak postąpić. Dzisiaj pomaga innym rodzicom zyskać pewność, że ich decyzje są zgodne z życiowymi wartościami i zasadami. A na seminarium o coachingu rodzicielskim opowiadała o budowaniu świadomego rodzicielstwa na co dzień.

Świadomy rodzic wychowuje, co znaczy, że przygotowuje dziecko do podejmowania decyzji i radzenia sobie z ich konsekwencjami. Rodzic widzi swoje dziecko w wydłużonej skali czasowej. Świadomość zdobywa poznając, jakim człowiekiem jest jego dziecko.

Świadomy rodzic zaprasza do szukania rozwiązań, jest przewodnikiem i lustrem zachowań. Motywując, wzmacniając przez docenianie i wyrażając uznanie okazuje szacunek swojemu dziecku, sam nie domaga się jego okazywania. Relacja rodzica i dziecka rozkwita.

Do 6 roku życia rodzic jest wychowawcą, wie. Dla dziecka powyżej 6 lat pełni funkcję administratora i szofera, proponuje. Przy nastolatku, u którego wartością jest samodzielność, świadomy rodzic powinien zostawić przestrzeń na zmianę w ich relacji, znaleźć miejsce na partnerstwo. Rodzic nastolatka musi podążać za dzieckiem, aby było samodzielne, ale nie samotne. Z jego pomocą dziecko przybiera na sile, bo siła rozwiązania problemu to znalezienie go przez osobę potrzebującą.

Rodzic często jest pozbawiany świadomości, rozumianej jako brak uważności na siebie, na dziecko i na relację. Z budowania świadomości rodzicielskiej wytrącają go: codzienność rodzicielska, poczucie winy (niepewność w roli, szukanie doskonałości, dorównywanie ideałom medialnym), nienazwane i nieuświadomione emocje, sny i śnienie (sugerujące dążenie do pewnych zachowań i uciekanie od innych, na przykład podświadome stawanie się według błędów rodziców poprzez ucieczkę od nich).

Świadomy rodzic małego dziecka powinien zauważać, co służy jego relacji z małą istotą. Skanowanie własnego ciała pozwoli mu znaleźć własny klucz do rodzicielstwa. Rodzic nastolatka powinien praktykować świadomość tego, co jest dla niego najważniejsze w relacji z dzieckiem. Wzajemne okazywanie wdzięczności za obecność w życiu młodego człowieka pozwala ćwiczyć plastyczność mózgu (neuroplastyczność, czyli zdolność do tworzenia nowych połączeń w celu ich reorganizacji, adaptacji, zmienności i naprawy).

Rodzic zdobywający świadomość pracuje przede wszystkim nad samorozwojem, zmianą w relacji z sobą samym. Świadomy rodzic zna własną tożsamość, nazwał i przyjął wartości istotne w relacji z dzieckiem (często wypracowane z pomocą coachów, co jest polem ich działań) oraz zakreślił krąg relacji, pozwalający doświadczyć pełnej obecności w życiu swojego dziecka.

Dobrobyt, świadomość, rozwój i szczęście rodzica bezpośrednio oddziałują na stan dziecka.

W jakim wieku są Wasze dzieci? Jaką rolę pełnicie w Waszej relacji? Co Wam pomaga a co przeszkadza w budowaniu świadomości rodzicielskiej?